Algemene voorwaarden

Welkom bij Club Brugge!

Onze gegevens zijn: Club Brugge NV, Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist, ondernemingsnummer 460.444.251 (hierna “Club Brugge”, “wij” of “ons”).

Vanaf 12 oktober 2020 om 12:00u tot en met 15 oktober 2020 om 23:59u kunnen de abonnementhouders van Club Brugge zich voor een tweede maal inschrijven voor het bijwonen van thuiswedstrijden van Club Brugge in de Jupiler Pro League, zijnde de thuiswedstrijden van 31 oktober 2020 tot en met 27 december 2020. Onder voorbehoud betreffen dit de thuiswedstrijden Club Brugge – KV Mechelen (31/10/2020), Club Brugge – KV Kortrijk (21/11/2020), Club Brugge – Sint-Truidense VV (05/12/2020), Club Brugge – KAA Gent (18-20/12/2020) en Club Brugge – KAS Eupen (26-27/12/2020).

Tijdens deze thuiswedstrijden zullen de aanwezige supporters verplicht zijn om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tot bescherming tegen het coronavirus (COVID-19) in acht te nemen.

Via de onderstaande voorwaarden, die een aanvulling vormen op de Online Verkoopsvoorwaarden van Club Brugge (beschikbaar via https://www.clubbrugge.be/nl/online-verkoopsvoorwaarden), wenst Club Brugge de reeds gecommuniceerde principes te hernemen, alsook alle voorwaarden en gedragsregels vast te leggen die moeten worden nageleefd door alle bezoekers (abonnementhouders en andere tickethouders) (hierna de “Bezoekers” of “Bezoeker”) tijdens de thuiswedstrijden van Club Brugge in het Jan Breydelstadion (het “Stadion”).

Deze voorwaarden zijn strikt noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van alle supporters, spelers, medewerkers van Club Brugge en andere actoren in het Stadion maximaal te vrijwaren. Onderhavige voorwaarden doen geenszins afbreuk aan vigerende wet- en regelgeving, die steeds door elke Bezoeker dient te worden gerespecteerd.

Elke Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de door Club Brugge en de overheid opgelegde wet- en regelgeving. Onder geen beding kan Club Brugge worden aangesproken i.g.v. het niet respecteren van deze wet- en regelgeving.

Club Brugge behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, uit te breiden, te beperken, in te trekken of nader te verduidelijken, indien zulks noodzakelijk zou blijken om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te vrijwaren, of indien zulke aanpassing zou worden opgelegd door de bevoegde sport- en/of overheidsinstanties.

Onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig voor de hiervoor vermelde 5 thuiswedstrijden. Deze voorwaarden zullen bij een volgende inschrijvingsronde worden geherevalueerd en, indien noodzakelijk, worden aangepast in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen.

1. Elke abonnementhouder is gerechtigd om zich in te schrijven voor de hiervoor uiteengezette thuiswedstrijden van Club Brugge, via het platform fcbubbel.clubbrugge.be. Zulke inschrijving gebeurt per ‘bubbel’ van minimaal 1 (één) persoon en maximaal 4 (vier) personen per bubbel (inclusief kinderen jonger dan 12 jaar), waarbij één persoon de volledige bubbel inschrijft. De opgegeven bubbel kan niet meer gewijzigd worden na deze inschrijving.

2. Club Brugge zal, indien het aantal inschrijvingen het totaal aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, tickets toewijzen via loting. Zulke loting zal, in voorkomend geval, doorgaan op 20 oktober 2020. Indien een ingeschreven bubbel geloot wordt voor een bepaalde thuiswedstrijd, dan zal deze bubbel slechts aanspraak maken op tickets voor een volgende thuiswedstrijd van zodra alle andere ingeschreven bubbels tickets voor een bepaalde thuiswedstrijd hebben ontvangen. Deze regeling is beperkt tot de hiervoor beschreven thuiswedstrijden en zal worden hernieuwd bij elke nieuwe inschrijvingsronde.

3. De Bezoekers krijgen hun persoonlijk ticket toegestuurd via het door hen opgegeven e-mailadres.

4. Club Brugge is verplicht om de namenlijsten van alle aanwezige toeschouwers te communiceren naar Pro League VZW, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de bevoegde lokale overheden. Het Privacy Statement van Club Brugge, zoals gepubliceerd op https://www.clubbrugge.be/nl/privacybeleid, is van toepassing. Het aanvaarden van deze voorwaarden houdt tevens de aanvaarding in om deze namenlijsten door te geven.

5. Voorafgaand aan de wedstrijd zal elke bubbel een informatieve e-mail van Club Brugge ontvangen met alle richtlijnen (te volgen toegangsweg, uur van aankomst, etc.). Bezoekers zijn verplicht op aangegeven circulatieplan en trajectbepaling naar en in het Stadion te respecteren. Club Brugge houdt zich het recht voor om een Bezoeker de toegang tot het Stadion te ontzeggen indien deze richtlijnen niet worden gerespecteerd.

6. Bezoekers zullen enkel toegang krijgen tot de aan hen toegewezen thuiswedstrijd op basis van het via e-mail toegestuurde ticket. Een abonnement van Club Brugge verleent geen toegang tot de thuiswedstrijd, noch zullen op de dag van de thuiswedstrijd tickets worden verkocht.

7. Bezoekers die uitgeloot worden en een ticket ontvangen voor een bepaalde thuiswedstrijd, zullen onder geen beding aanspraak maken op enige terugbetaling voor die betreffende thuiswedstrijd.

8. Elke Bezoeker verplicht zich er toe kennis te nemen van de in het Stadion aangeplakte hygiënemaatregelen en verbindt zich er toe om de in deze documenten opgelegde voorwaarden en gedragsregels strikt na te leven.

9. Indien de Bezoeker toegang wordt verleend tot het Stadion samen met personen die behoren tot zijn/haar bubbel (zijnde een bubbel van maximaal 4 personen, inclusief kinderen jonger dan 12 jaar), dan dient deze bubbel gedurende het hele verloop van de wedstrijd ongewijzigd te blijven. Deze regeling doet geenszins afbreuk aan de ter zake geldende wettelijke beperkingen.

10. Bezoekers zijn verplicht om voor de betreding van het Stadion de handen te ontsmetten, alsook voor en na elk toiletbezoek en voor en na elke bestelling van drank en eten.

11. Bezoekers zijn verplicht om plaats te nemen in het Stadion op het aan hen toegewezen zitje. De plaats die wordt vermeld op het abonnement van de Bezoeker is hierbij irrelevant.

12. Bezoekers zijn te allen tijde verplicht om de regels inzake van social/physical distancing te respecteren ten aanzien van iedereen die niet tot dezelfde bubbel behoort, met uitzondering van de relevante medewerkers/stewards, voor wie dicht contact noodzakelijk is voor de uitzondering van de functie (bv. i.g.v. fouillering), en supporters met een beperking.

13. Elke Bezoeker (ook kinderen onder de leeftijd van 12 jaar) zijn te allen tijde verplicht om een mondmasker te dragen binnen de perimeter van het Stadion. Deze verplichting geldt tevens wanneer men plaatsneemt in de tribune. Enkel in het geval dat de bezoeker drank en/of eten nuttigt mag het mondmasker tijdelijk worden afgezet.

14. Gelet op het feit dat het afzetten van een mondmasker om te roken geen rechtsgeldige uitzondering op de mondmaskerplicht is, is het voortaan uitdrukkelijk verboden om te roken in en rond het Stadion, en dit voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is de Bezoekers verboden om zich te verplaatsen om te gaan roken.

15. Niettegenstaande de geldende regels inzake hygiëne en social distancing kan elke Bezoeker onderworpen worden aan een oppervlakkige controle door stewards, die beschermende kledij zullen dragen.

16. Club Brugge is gerechtigd om, van zodra een Bezoeker één of meerdere COVID-19 symptomen vertoont (zoals, maar niet beperkt tot, koorts en/of hoestbuien), deze Bezoeker op te vangen in een aparte quarantaineruimte op basis van het beschikbaar medisch plan.

17. Per bubbel dient één persoon te worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het opladen van Club ID’s en het aankopen van drank en eten aan de beschikbaar verkoopstanden, in overeenstemming met het geldende traject- en circulatieplan. Alle betalingen en opladingen dienen contactloos te gebeuren.